Zoekresultaten

Labels: Sector: Akkerbouw, Bloembollen, Boomkwekerij, Fruitteelt, Openbaar groen, Teelten open grond, Voedergewassen Thema: Waterkwaliteit Provincie: Noord-Holland Type: Artikel

2014: Deze herfstmaanden surveillance op taludbespuitingen

Gepubliceerd op: 22-10-2014 16:59:42
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zet zich in voor schoon water; een goede waterhuishouding en goede waterkwaliteit. Dit najaar houden we samen met (Milieu)politie en Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) toezicht op de juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op de percelen in Noord-Holland, zowel van bedrijven als particulieren.
Lees verder.


Bruikbaarheid: 0