Zoekresultaten

Labels: Sector: Alle sectoren Thema: Duurzame teelt, Veilig telen Provincie: Alle provincies Type: Beeldmateriaal

Brochure gewasbeschermingsmiddelen en omwonenden

Gepubliceerd op: 30-4-2015 11:34:00
Gewasbeschermingsmiddelen dragen in belangrijke mate bij aan een constante, betaalbare en kwalitatief hoogstaande productie van groenten, fruit en sierteeltgewassen. Ook verhogen gewasbeschermingsmiddelen de productie per hectare, zodat een betere verdeling van het grondgebruik mogelijk wordt, bijvoorbeeld voor wonen, natuur, bossen en recreatie).

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet zonder risico’s. Het is daarom begrijpelijk dat mensen kritisch zijn over het gebruik van deze middelen in hun directe omgeving, vooral als het gewassen betreft die vaker bespoten moeten worden.
Waar u als toepasser bekend bent met de gewasbeschermingsmiddelen die u gebruikt en hoe u de risico’s kunt beperken, is dit bij de burger niet of minder bekend. Dit kan leiden tot allerlei vragen. Door omwonenden goed en actief te informeren kunnen eventuele zorgen vroegtijdig worden weggenomen en ontstaat wederzijds begrip.
In deze brochure geven we enkele handvatten hiervoor.

Bruikbaarheid: 0