Zoekresultaten

Labels: Sector: Akkerbouw, Bloembollen, Boomkwekerij, Fruitteelt, Openbaar groen, Teelten open grond, Voedergewassen Thema: Waterkwaliteit Provincie: Alle provincies Type: Website

Erfafspoeling

Gepubliceerd op: 1-10-2015 14:23:38

Erfafspoeling

Uit recente rapportages van de Kaderrichtlijn Water (Europese regelgeving op het gebied van waterkwaliteit) blijkt dat de waterkwaliteit in Nederland nog niet op orde is. Een van de knelpunten die het halen van de KRW-doelen in de weg staan is de milieubelasting van nutriƫnten en gewasbeschermingsmiddelen uit de landbouw. Lees meer.

Bruikbaarheid: 0