Zoekresultaten

Labels: Sector: Alle sectoren Thema: Duurzame teelt, Waterkwaliteit Provincie: Alle provincies Type: Website

Erfemissiecan

Gepubliceerd op: 19-10-2015 16:46:32
Het Toolboxteam Water heeft met de erfemissiescan een digitale tool ontwikkeld waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. Daarnaast geeft de tool informatie over maatregelen om emissie vanaf het erf te verminderen. Dat is van groot belang voor een goede waterkwaliteit én voor het behoud van een effectief middelenpakket. Lees meer.
Bruikbaarheid: 3