Zoekresultaten

Labels:

Helderheid in regels rond zuiveringssystemen voor gewasbeschermingsmiddelen

Gepubliceerd op: 11-6-2015 11:12:29
Belangrijk nieuws rondom Erfemissie en Phytobac

Steeds meer telers en loonwerkers vangen hun restvloeistof en waswater op en zuiveren dit met een Phytobac, Biofilter of Heliosec. Inmiddels zijn onduidelijkheden in de regelgeving rond deze systemen opgehelderd door overleg tussen het Programma Schoon Water voor Brabant, Ministerie en omgevingsdienst. Gebruik van zo’n zuiveringssysteem voorkomt erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.

Lees verder
 
Bruikbaarheid: 5