Zoekresultaten

Labels: Sector: Alle sectoren Thema: Waterkwaliteit Provincie: Alle provincies Type: Beeldmateriaal, Website

LTO Glaskracht Nederland publiceert overzichtskaart zuiveringscollectieven

Gepubliceerd op: 28-1-2016 10:28:01
LTO Glaskracht Nederland heeft alle 169 initiatieven voor een collectieve waterzuivering die zij in de afgelopen weken heeft ontvangen, op één digitale overzichtskaart in beeld gebracht.

Op de overzichtskaart, die voorzien is van een gebruiksaanwijzing, zijn de beheersgebieden van de waterschappen te zien. Door in te zoomen met de muis of via de +/- knop op de kaart worden de collectieve waterzuiveringsinitiatieven zichtbaar tot op straatniveau. De waterzuiveringsinitiatieven zijn rood ingekleurd en genummerd. Per gebied is aangegeven hoeveel telers er willen meedoen aan het collectief. De omvang van de aangemelde collectieve initiatieven varieert van enkele ondernemers tot hele glastuinbouwgebieden.

Ondernemers die zich niet hebben aangemeld bij een collectief, zullen per 1 januari 2018 over een eigen waterzuiveringsinstallatie moeten beschikken. Ze kunnen volgens LTO Glaskracht ook alsnog aansluiting zoeken bij een nabijgelegen reeds aangemeld collectief, te vinden op de overzichtskaart. Glastuinbouwbedrijven die hun afvalwater collectief gaan zuiveren hebben, onder voorwaarden, de mogelijkheid dit tot 2021 te realiseren.

Businessplan
De aangemelde collectieven moeten vóór het eind van dit jaar een businessplan aan het bevoegd gezag kunnen presenteren om voor het uitstel tot uiterlijk 2021 in aanmerking te komen. LTO Glaskracht praat inmiddels met de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de criteria waaraan de uitwerking van dit businessplan moet voldoen.
Bruikbaarheid: 0