Zoekresultaten

Labels: Sector: Alle sectoren Thema: Duurzame teelt, ICM Provincie: Alle provincies Type: Artikel

‘Dode Lente’ voor de honingbij ?

Gepubliceerd op: 12-6-2017 10:51:03

Er is in de pers het afgelopen jaar, en nog steeds, veel aandacht geweest voor bijensterfte, zowel nationaal als internationaal. Een verhitte welles-nietes discussie is ontstaan over de oorzaken van de toegenomen sterfte van bijenvolken. De Groene Rekenkamer analyseerde dit en legt objectief vast. Ligt het nu aan de varroamijt of ligt het aan een nieuw type bestrijdingsmiddel de zgn. neonicotinen? En is de honingbij wel in gevaar en zo ja wat is dan de consequentie voor de bestuiving van onze voedselgewassen ? En hoe kan het dat er nog volop honing te koop is en voor dezelfde prijs.

Lees meer

Bruikbaarheid: 0