Zoekresultaten

Labels: Sector: Glastuinbouw Thema: Waterkwaliteit Provincie: Alle provincies Type: Beeldmateriaal

Flyer teeltwisseling

Gepubliceerd op: 17-10-2017 11:16:38
De flyer benadrukt belangrijke punten voor de teler omtrent emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar water tijdens teeltwisseling op glastuinbouwbedrijven. Tijdens de hectiek rondom teeltwisseling is het van belang om waterkwaliteit niet uit het oog te verliezen. De flyer biedt de teler een handvat om waterstromen goed in beeld te houden. Nefyto heeft in samenwerking met LTO Glaskracht deze flyer uitgebracht.

lees meer
Bruikbaarheid: 0