Zoekresultaten

Labels: Sector: Alle sectoren Thema: Duurzame teelt, ICM, Waterkwaliteit Provincie: Alle provincies

Helpdesk water

Gepubliceerd op: 6-3-2017 15:01:44
Het Activiteitenbesluit geldt voor alle agrarische bedrijven. Voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen kunnen er naast de restricties die er zijn vanuit de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden vanuit andere regelgeving (bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit of de Waterwet) aanvullende eisen worden gesteld. Via bijgaande website is aanvullende informatie beschikbaar over emissiebeheer, diverse lozingen, erfafspoeling, driftarme doppen, etc.

Ga naar de website
Bruikbaarheid: 0