Zoekresultaten

Labels: Sector: Alle sectoren Thema: Duurzame teelt, Veilig telen, Waterkwaliteit Provincie: Alle provincies Type: Rapport

Veldgids afspoeling en erosie

Gepubliceerd op: 17-10-2017 11:18:41

Gewasbeschermingsmiddelen horen niet in het oppervlaktewater. Beperken en nog liever voorkomen van drift en erfemissie zijn maatregelen die verontreiniging van oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen tegengaan. Daarnaast vormen afspoeling en erosie vanaf percelen ook een risico, met name op open percelen.

Deze veldgids biedt handvatten voor boeren en hun adviseurs die het risico van afspoeling en erosie willen reduceren. De basis hiervoor is een velddiagnose. Deze resulteert in risicoklassen en bijbehorende

maatregelen.

lees meer

Bruikbaarheid: 1,5